Podporujeme

Pôžička bez príjmu vám pomôže preklenúť obdobie bez dostatku financií.Stvoriteľ nie je náš sluha!

Koľko ľudí si Boha predstavuje ako zdroj osobného úspechu a šťastia. Niečo ako automat na coca colu. Vhodíš mincu, vypadne plechovka. Sami sa modlia a prosia iných o modlitby za zdravie, za dobré výsledky v škole, za splnenie svojich egoistických predstáv o dobre. Zdá sa im, že viera = úspech. Pozerajú sa, ale nevidia. Počúvajú, ale nepočujú. Čítajú, ale nerozumejú. Želajú si stále hlbšiu vieru, no nechápu, prečo prichádza bolesť. Mnohí odpadnú, veď prosili a dostali opak toho, v čo dúfali. Nestali sa bohatými, uznávanými, váženými. Nie sú z nich poslanci ani ministri. Starozákonným kritériom Božieho požehnania bolo bohatstvo a úspech. Bohatstvo a úspech sú kritériom šťastia aj dnešného hodnotového systému. Ale položme si otázku: Bol úspešný apoštol Peter, ktorého ukrižovali dolu hlavou? Bol úspešný Šavol, keď po obrátení sa opustil sľubnú kariéru Kajfášovho múdreho žiaka a putoval od národa k národu, aby mu zvestoval Krista? Veď ho mnoho ráz bičovali a nakoniec mu sťali hlavu. Kto ozaj miluje kríž, skončí na kríži. No my nemáme ani toľko viery, aby sme kríž niesli aspoň kúsok ako Šimon z Cyrény...Komentáře k článku

 
Pôžička bez ručenia |

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok