Podporujeme

Pôžička bez príjmu vám pomôže preklenúť obdobie bez dostatku financií.Ozdravenie života na zemi!

Táto požiadavka vychádza teraz do sveta. Prechádza všetkými spoločnosťami. Dotýka sa vnútra každého človeka. Kto ešte nesie v sebe nádej na zmenu života na Zemi? Kto je ochotný načúvať hlasu svojho vnútra, svojho svedomia? Kto má v sebe vôľu a silu ustúpiť a zmeniť najskôr sám seba v tom, čo mu prekáža u druhých? Kto dnes nájde odvahu postaviť duchovné a mravné hodnoty na prvé miesto? Kto je ochotný a schopný dokázať toto uvedené?

- SILA NA TO JE V KAŽDOM ČLOVEKU -

OZDRAVENIE ŽIVOTA SPOČÍVA V SPOZNANÍ A NAPĹŇANÍ ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH HODNÔT

17 Zákonov tieto hodnoty vymedzuje, objasňuje a vysvetľuje.

Zároveň však vyžaduje ich dodržiavanie.

Jedine ten, kto sa sám usiluje byť užitočný, dostane túto silu poznania na pomoc, na zmenu seba samého i zmenu okolia.

Kto teraz túži pomáhať pri ozdravovaní života na Zemi, tomu má byť radostne podaná ruka ako pomoc a podpora.

17 Zákonov na ozdravenie života na Zemi!

V jednoduchosti a prostote, ktorá zaznieva z týchto zákonov, je obsiahnutá celá veľkosť života.

Každý vážne sa zaujímajúci čitateľ môže vziať ktorýkoľvek z týchto zákonov a položiť ho ako skúšobný kameň pre všetky okamihy života, jedno, o akú situáciu či aký odbor činnosti sa bude práve jednať.

Tieto zákony platia pre všetko!

Človek sa musí naučiť rešpektovať ich v osobnom živote, v súkromí, ako aj pri všetkom, čo podniká, pri spravovaní vecí verejných a riadení iných.

Nech tak teda učiní každý, kto hľadá zmienené východisko z jestvujúceho stavu dnešnej doby!

Obraz, ktorý sa ukáže, nech už bude v prvej chvíli akokoľvek prísny voči všetkému doterajšiemu, má byť v prvom rade povzbudením k zmene a k ozdraveniu.

Nech je to teda posilou pre všetkých, ktorí sa tým už dnes vážne zaoberajú!

Všetkým čitateľom, ktorí ešte vo svojom vnútri túžia po mieri a harmónii na Zemi!

Mnoho ľudí sa pýta, čo je tým východiskom zo stavu dnešnej doby! Hľadajúc a pátrajúc vo všetkých spôsoboch doterajšieho konania ľudí musia skôr či neskôr od únavy nechať zapadnúť svoje nádeje späť do zdanlivo nekonečného močiara bezvýchodiskovosti.

Východisko však pritom existuje!

Je jednoduché a jasné ako všetko, čo pochádza z Pravdy, zo Zdroja vzniku všetkého Života!

Východisko existuje!

Bolo a zostane naveky prosté a zrozumiteľné! Stojac nad akýmkoľvek ľudským konaním a správaním sa, je poznateľné pre každého, kto sa usiluje o to, aby sa stal skutočným človekom!

Toto východisko je už po tisícročia zakotvené v zákonoch, ktoré sú čiastočne ľuďom známe.

Musí sa však na ne správne dbať a správne ich chápať, potom bude smieť aj na tejto Zemi nadísť víťazstvo mieru a harmónie, hoci sa to dnes mnohým zdá ešte nemožné!

Tieto zákony sú dobre známymi zákonmi Mojžišovho Desatora.

Od dnešnej doby k nim treba pripojiť aj zákony Nového zákona pre život na Zemi:

Cti Stvoriteľa, svojho Boha a Pána!

Udržuj čistotu svojich myšlienok!

Pomáhaj blížnemu!

Pestuj krásu - pracuj na sebe, zušľachťuj seba i svoje okolie!

Zachovávaj rovnováhu v dávaní a braní!

Ochraňuj ženu a jej čistotu!

Zachovávaj mier a spravodlivosť!

Je to teda 17 základných zákonov, ktorými sa musí riadiť každý, kto chce stáť správne a čisto pred Bohom i pred ľuďmi. Rovnako s čistým svedomím pred sebou samým!

M.Š. v spolupráci http://ao-institut.cz/Komentáře k článku

 
Pôžička bez ručenia |

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok