Podporujeme

Pôžička bez príjmu vám pomôže preklenúť obdobie bez dostatku financií.Nesprávný pohled na ženskou krásu

Každá žena má být a může být krásná. Má být a může být přitažlivá. Nicméně krásu ženy, kterou muži tak obdivují můžeme podle druhu tohoto obdivu rozdělit na dva druhy. Na odiv ušlechtilý, který v mužích vzbuzuje ušlechtilá ženská krása a na odiv nízký, který v nich vzbuzuje ženská krása poplatná tělesné smyslnosti.No a zkusme si nyní položit otázku, jaký druh obdivu vyvolává v mužské části populace současné pojetí ženské krásy? Vyvolává v nich ušlechtilost, nebo naopak nízké pudy? Jaká je upřímná a pravdivá odpověď?Žena měla být a má být krásnou v první řadě vnitřně. Její vnitřní, citový a myšlenkový život má být naplněn především čistou snahou o vznešenou ušlechtilost. Čistý vnitřní život je totiž tou půdou, z níž má vyrůstat pravá krása ženy. A pokud je žena vnitřně krásná, musí se to nakonec projevit i navenek. A to zcela přirozeným způsobem, bez přehnané potřeby využívání jakýchkoli dodatečných zkrášlujících prostředků.Žel, ženy nešli touto správnou a zdravou cestou. Nesoustředili se především na budování krásy svého nitra, na čistotu a ušlechtilost svého myšlení a cítění, které měly upoutat k těm nejvyšším a nejvznešenějším ideálům. Takové něco bylo většinou žen považováno za zbytečné mrhání času. Zavrhli cestu rozvíjení přirozené krásy, vyrůstající zevnitř navenek a zaměřili se pouze na rozvoj své vnější krásy a to bez téměř jakéhokoli důrazu na své vlastní nitro.A tak místo cesty vzhůru byla zvolena cesta dolů. A ačkoli jsou mnohé ženy dneška někdy opravdu velmi krásné, jejich krása je prázdnou a povrchní. Nemá totiž oporu v osobní vnitřní kráse, oporu ve vnitřní čistotě a ušlechtilosti a proto je vše jen povrchnost a vnější pozlátko. Proto se to zvrhlo pouze na prázdnou vnější marnivost, vyzývavost a zdůrazňování tělesnosti.Na zdůrazňování tělesné krásy a smyslnosti, která v mužské části populace musí samozřejmě vzbuzovat pouze smyslnost a nečisté choutky. Neboť stejné může vyvolávat a přitahovat pouze stejné! Povrchní, prázdná, venkovní, smyslná a nečistá krása ženy proto přitahuje a vyvolává mužský obdiv zakalený nečistotou, chlípnosti a exponovanou tělesností.Dnešní žena chce být "sexy". Tím je řečeno vše! To je hodnota, kterou se v současnosti měří a posuzuje krása ženy.Milé dívky a ženy! Opravdu necítíte, že za daného stavu je každý obdivný pohled muže na vás vašim poskvrněním? Copak opravdu má pro vás vaše marnivá, povrchní touha líbit se a upoutávat na sebe větší cenu, než vaše vlastní, lidská důstojnost? Copak vám opravdu tak velmi vyhovuje úkol estetického objektu, ve kterém muži vidí pouze vaše tělo?Žena dneška je ponižována současnou módou, ale ona to nepoznává. Nepoznává a neuvědomuje si své ponižující postavení domnívajíce se, že to tak musí být a že právě takto je to správně.Budoucnost však patří ženě přirozeně půvabné a přirozeně krásné. Ženě půvabné a krásné především vnitřně. Ženě, jejíž vnější krása i způsob jejího odívání vyrůstají z vnitřních hodnot a vnitřní ušlechtilosti. Bude to ženská krása úplně jiného druhu, než je dnes. Krása povznášející a vybízející k ušlechtilosti. Krása, která zvedá a ne zatlačuje do špíny!V budoucnu přežije pouze pravá žena! Svůj budoucí osud si každá jednotlivá žena nakonec zformuje prostřednictvím vlastního druhu krásy, protože její osobní postoj k vlastní kráse ji buď vysoko povznese, nebo ji naopak zatlačí hluboko bahna a špíny, ze které už více nikdy nepovstane.http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.Komentáře k článku

 
Pôžička bez ručenia |

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok