Podporujeme

Pôžička bez príjmu vám pomôže preklenúť obdobie bez dostatku financií.Nebudeš žiadostivý ženy blížneho svojho!

"...Slovo žiadosť je slovom, ktoré má rozhodujúci význam v deviatom prikázaní! Rovnako ako slovo žena. Spoj tieto dve slová a dostaneš pravý význam toho, o čom prikázanie hovorí! Nebudeš žiadostivý ženy! Čo je žiadostivosť, tomu rozumie dobre každý, ak sa o to snaží! Žiadostivosť je neovládateľná túžba, spočívajúca vo zvieracom pude! A tento pud je z určitej časti obsiahnutý aj v pozemskom tele človeka! Spočíva v prirodzenom rozmnožovacom pude a ten je vlastný všetkým zvieratám na Zemi! Človek, ktorý vyšiel telesne zo zvieracieho vývoja, je tak i nositeľom týchto pudov! Je tu však zásadný rozdiel! Človeku neprináleží iba telo, tak ako zvieratám, ale je v ňom obsiahnuté navyše duchovné, ktoré sa v určitom čase pred narodením spája s pozemským telom!

...To telesné teda zostáva trvalo pod vplyvom duchovnej iskry, ktorá je v skutočnosti pre človeka tým najdôležitejším a najcennejším vlastníctvom! Tým je tiež človeku daná prirodzená podmienka, že všetko, čo sa usiluje o spojenie v pozemskom, má nájsť najskôr zaľúbenie v duchovnom! Toto duchovné je tým, čo k sebe mocnou silou tiahne, ak sa v ozajstnej zamilovanosti stretnú muž a žena. Nazýva sa to čistou láskou! Prirodzene takéto milovanie druhého je preniknuté tými najušľachtilejšími citmi s odhodlaním robiť pre druhého v celom živote to najlepšie a najkrajšie, ako dôkaz lásky.

...Pravý vzťah hľadí však v prvom rade na duchovné vlastnosti opačného pohlavia!

...Dnes možno povedať, že stav telesných pudov je vzhľadom k postaveniu, ktoré mu v ľudskej spoločnosti správne patrí, mnohonásobne prebujnený a zosilnený!

...Preto je dané deviate prikázanie, oslovujúce všetkých mužov! Varuje pred prepínaním pudových zmyslov, ktoré sa prebúdzajú a podnecujú najskôr myšlienkami!

...Je tiež pochopiteľné, že sa v tomto prikázaní hovorí o žene ako takej! Keď sa teda hovorí o žene blížneho svojho, potom sem prirodzene patria všetky ženy! Nie je tým preto myslená len vlastná osoba manželky blížneho, ale aj dcéry a sestry! Prikázanie Božie hovorí teda všeobecne o potrebe čistoty vzťahu muža k ženám!..."
Komentáře k článku

 
Pôžička bez ručenia |

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok