Podporujeme

Pôžička bez príjmu vám pomôže preklenúť obdobie bez dostatku financií.Jsme ještě vůbec lidé ducha, nebo již jen lidé rozumu?

Zdá se, že ve chvíli, kdy osloví nás nějaký silný prožitek, dokážeme ještě v sobě vzedmout sílu svého ducha. Avšak po čase zemdléváme a vracíme se opět do svých vyjetých kolejí. Opět o všem jen přemýšlíme a rozebíráme to ve filosofických, či dokonce vědeckých úvahách ze všech stran. Po čase se nám tak nakonec zcela vytratí prvotní impuls silného a krásného prožitku ducha, který nám přinesl radost a štěstí.

Z toho pak vyplývá naše stále větší malomyslnost, zda je ještě vůbec možné prožívat zde na Zemi smysluplný, radostný a hodnotný život.

Mnohý člověk tak již jen spíše přežívá, nežli prožívá.

Však chybí vždy jen jeden maličký krůček. Přemoci svou již tak zakořeněnou lenost a pohodlnost a snažit se vždy ze sebe dát více než doposud. Otevírat stále své radostné srdce v každém maličkém prožití, které nám život přináší. Umět se nechat obdarovat štěstím druhých a také s radostí, spravedlivým a velkým srdcem dávat sebe samé.

Nést stále na svých rtech úsměv, posilu a oporu v každém prožívání nás i našich bližních.

Nejsme přece jen loutkami, které se nechávají unášet názory a činy druhých. Jsme lidské bytosti, které dostaly do vínku srdce. To jest velmi mnoho. Tak mnoho, že až pochopíme onu netušenou hodnotu tohoto daru, pak pochopíme i celý smysl svého bytí.

Prožívejme sounáležitost s druhými, radujme se z maličkostí a nevynechejme žádnou příležitost, kdy můžeme být těmi, kdo pomohou druhým, byť jen úsměvem, povzbuzením, radostí a nezdolným optimismem, že lidský duch je hoden žít na této Zemi a že konečně již dokáže v souznění s druhými lidmi šířit jen harmonii, ušlechtilost, důvěru a lásku.

Jsme lidé, kteří to vše dostali jako hřivnu, již měli rozhojnit svými ušlechtilými činy. Dokažme to sobě i celému Stvoření, že můžeme být ještě i dnes jeho harmonickou součástí, která je zde k povznesení a užitku všeho živého.

Mějme opět před sebou na prvním místě ty největší hodnoty ducha a s nimi procházejme každým svým prožíváním.

Náš život tak najednou opět bude mít smysl a bude nádhernou a tvůrčí částí našeho bytí, částí, která nás ve své důležitosti opět posune o kousek vpřed v sebeuvědomování si pokladu ušlechtilého lidství.

Nepromarněme svoji příležitost a nenechme se odradit tím, že dosud v dějinách lidstva ještě nebyl takový čas, takové období, kdy by lidský duch skrze celé lidstvo přinášel na tuto Zemi jen povznesení, krásu, spolupráci, ušlechtilost a mír.

Smět žít zde na Zemi v rozvíjení krásy a harmonie je dar, jenž si žádá naplnění, i když je třeba k tomuto naplnění velmi často velkého přemáhání a překonávání překážek. Avšak tím můžeme svého ducha posunout vpřed, zocelit jej, zesílit a pochopit dosud nepochopené. Jedině to, co se nás dotkne do hloubi duše, se stává opravdovým poznáním našeho života.

Využijme svůj život, své čisté schopnosti k tomu, abychom postoupili dále, a nečekejme v nečinnosti s tím, že vše nějak dopadne.Komentáře k článku

 
Pôžička bez ručenia |

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok